Bestel nu jouw test

Bestel en plan hier jouw:

PCR speeksel testafname op locatie

Veel gestelde vragen

Wat is een PCR-test?

PCR staat voor polymerase chain reaction. De PCR-test toont stukjes genetisch materiaal van het coronavirus aan in de uitstrijk van je keel en neus. In een laboratorium worden de gevonden stukjes genetisch materiaal gekopieerd en sterk vermenigvuldigd. Deze vermenigvuldiging geeft een hoge testgevoeligheid.

Is jullie PCR-test een RT-PCR?

Ja, alle PCR-testen op het coronavirus zijn RT-PCR’s. RT staat voor Reversed Transcription. Omdat een PCR dubbelstrengs genetisch materiaal vereist en het coronavirus een RNA virus is, moet eerst het enkelstrengs RNA worden omgezet in dubbelstrengs materiaal. Dit proces heet Reversed Transcription.

Is de PCR speeksel test gevalideerd?

De test is goedgekeurd door het RIVM en voldoet daarmee aan de eisen zoals gesteld door de GGD en het RIVM.

Is er 100% betrouwbaarheid met de PCR test?

De gehanteerde PCR test technologie is gevalideerd. Er is echter altijd een kleine kans op een zogenaamd vals-negatieve (je bent wel besmet, maar de test wijst dat niet uit) of vals-positieve (je bent niet besmet, maar de test indiceert uit dat je wel besmet bent) uitslag. Daarnaast bestaat er een eveneens kleine kans dat het bij u afgenomen monster niet een eenduidig resultaat geeft door externe oorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan recent oraal gebruik van medicatie, alcohol, mondspoelmiddelen en/of andere verontreinigingen in de mond-, keel- en neusholten of het niet op de juiste wijze uitvoeren van de instructies opgenomen in de bijgeleverde handleiding, waaronder onder andere, maar niet uitputtend, valt: niet de mond spoelen, binnen de 30 minuten voor speekselafname eten, drinken, roken en/of kauwgom kauwen. Een PCR test biedt derhalve nooit een absolute (100%) zekerheid op een (betrouwbaar) resultaat. Aan de uitslag van een test kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Genoemde mogelijke afwijkingen bij het tot stand komen van het resultaat gelden voor alle testen. Ook de testen afgenomen door GGD en/of (huis)arts. Deze bij u afgenomen test biedt u dus een gelijke kans op een positieve of negatieve uitslag wanneer vergeleken met testen die afgenomen zijn door voornoemde GGD en/of (huis)arts.

Is een PCR speeksel test pijnlijk?

Het afnemen van een uitstrijk uit keel en/of neus zoals veel commerciële testservices en de GGD standaard gebruiken wordt door veel mensen als onprettig worden ervaren. Covid-19 taxi werkt met een speeksel afname kit waarbij zelf het monsterbuisje wordt gevuld met speeksel. Het afname proces wordt daardoor als veel prettiger ervaren.

Kunnen kinderen ook getest worden?

Ja, wij de speeksel PCR test is geschikt voor alle leeftijden mits zij het monsterbuisje kunnen vullen. Is het kind nog niet in staat om een speeksel monster af te geven, bel of mail ons voor een andere oplossing.